x

Pleione Jorullo 'Long Tailed Tit'

Photo: Maren Talbotx